ADRES BİLGİLERİ.

Konya Mimarlık Ofis:Nişantaş Mah. Hekim Haci Mehmet Sk
No: 2/2 Binsa Sitesi Selçuklu, Konya

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Yayın Tarih:

17 Şubat, 2021

Yazar:

Furkan Acar

Yorumlar:

Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Değerleme, profesyonel bir değerleme uzmanının değer hakkındaki görüşünü ifade eder. Bir değerlendirmenin hazırlanması, uygun pazar alanlarının araştırılmasını içerir; bir mülke ilişkin bilgilerin toplanması ve analizi; ve değerleme uzmanının bilgisi, deneyimi ve mesleki muhakemesi. Müstakil evler, apartmanlar ve apartmanlar, ofis binaları, alışveriş merkezleri, sanayi siteleri ve çiftlikler dahil olmak üzere her tür mülk için değer biçme gerekli olabilir. Gayrimenkul değerlemesi yapma nedenleri de aynı ölçüde çeşitlidir. Bunlar genellikle gayrimenkul satıldığında, ipotek edildiğinde, vergilendirildiğinde, sigortalandığında veya geliştirildiğinde gereklidir. Örneğin, aşağıdakiler için değerlendirme hazırlanır:

  • Kredi verme amaçları
  • Vergi tahakkuku ve tahakkuk itirazları
  • Alıcılar ve satıcılar arasında müzakere
  • Devletin kamu kullanımı için özel mülk edinmesi
  • İşletme birleşmesi veya feshi
  • Kira görüşmeleri

Gayrimenkul Değerleme Uzmanının Rolü Nedir?

Değerleme uzmanının rolü, gayrimenkulün değeri hakkında objektif, tarafsız ve tarafsız görüşler sağlamaktır. Gayrimenkulün güvenliğine sahip olan, yöneten, satan, yatırım yapan ve / veya borç verenlere yardım sağlamak. Değerleme uzmanları, belirli mülklerle ilgili bir dizi gerçek, istatistik ve diğer bilgileri bir araya getirir, bu verileri analiz eder ve değer fikirleri geliştirir. Her değerlendirme projesi, değerlendiricinin analitik becerilerini uygulamaya koyma, sağlam muhakeme yapma ve etkili bir şekilde iletişim kurma becerisine dayanır.

Konya Mimarlık Ofisi